TABAŠ d.o.o.

Trajka Rajkovića 3,  11070  Novi Beograd, Srbija
+381 11 227 0554
+381 11 228 0183
tabas@tabas.rs
Ocenite kompaniju od 1 do 5

Ocena: 4.83/5 (6 glasova ukupno)

 

TABAŠ doo, privredno društvo sa ograničenom odgovornošću , osnovano početkom 1991. godine. Od 1998 godine glavne aktivnosti firme TABAŠ doo su kompletni kamenorezački radovi u građevinarstvu -sve faze projektovanja kao i nabavke, obrade i ugradnje pozicija u kamenu – podovi, stepenice, zidne unutrasnje obloge kao i fasade.

Druga delatnost je projektovanje i izrada, ugradnja kamina po sistemu ‚‚ključ u ruke“. Tabaš je do sada realizovao više stotina unikatnih i originalnih kamina, koji su prilagođeni željama klijenata i uklapaju u ambijent.

Od kraja 2009 godine, firma TABAŠ doo, u okviru kamenorezačkih radova, sektor kamen, razvila je i poseban, sopstven, namenski visokokvalitetni, atestirani sistem aluminijumske potkonstrukcije (ne podkonstrukcije) za ventilisane fasade, završne obrade od prirodnog kamena. Sistem se sastoji od vertikalnih i horizontalnih aluminijumskih profila i aluminijumskih nosača za različita udaljenja. Sistem odgovara svim vrstama kvalitenog kamena: granit, mermer, travertin, krečnjak, peščar, veštački kamen -polimermer, i sl, debljine od 2cm, 3cm i više. Standardne debljine ploča za fasadu su uobičajeno 3cm, a poslednjih nekoliko godina i 2cm, i shodno tome razvijeni su i odgovarajući sisteme potkonstrukcije za te debljine, koji se međusobno delimično preklapaju

Sistem potkonstrukcije TABAŠ za fasadu od kamena danas je ugrađen na više desetina hiljada metara kvadratnih fasada, na objektima u Srbiji, kao i u zemljama -državama članicama bivše Jugoslavije i u Ruskoj Federaciji

Firma TABAŠ doo pruža usluge i punu saradnju svim učesnicima na tržištu – projektantima, investitorima, generalnim izvođačima, kao i montažerima i kamenorezačkim firmama i naravno i ostalim zainteresovanima. Nudimo konsultacije u svim fazama realizacije.

 

 

 

Tip Naziv Datum kreiranja Preuzmi
pdf Tabaš katalog kamini 10.07.2017, 13:29:43 Preuzmi
pdf Tabaš katalog ložišta 10.07.2017, 13:30:10 Preuzmi
pdf Tabaš katalog potkonstrukcija SR-EN 10.07.2017, 13:45:51 Preuzmi