Kompozitni materijali, solid surface

Mnoge savremene tehnologije zahtevaju materijale sa kombinacijom svojstava koju nemaju ni legure, ni keramički materijali, ni polimeri. Kao primer mogu da se navedu komponente avionskih konstrukcija, gde se od materijala zahteva mala gustina, velika čvrstoća i velika krutost. Ovakva svojstva imaju kompozitni materijali (kompoziti), koji predstavljaju kombinaciju dva ili više materijala sa različitim svojstvima u mikro i/ili makroskopskoj razmeri. Kompoziti mogu biti: ojačani česticama, ojačani vlaknima i laminatni. Kompozit ojačan česticama je beton, koji predstavlja mešavinu cementa i šljunka- peska; stakloplastika je kompozit ojačan vlaknima, jer je sačinjena od staklenih vlakana ubačenih u matricu od polimera; šperploča je laminatni kompozit koji se sastoji od unakrsno lepljenih furnira drveta. Solid surface su materijali neograničenih mogućnosti i široke primene u industriji nameštaja i opremanju enterijera. Pojam Solid surface (u bukvalnom prevodu masivne, kompaktne, čvrste površine), postao je univerzalni naziv za sve kompozitne materijale slične namene, homogene i neporozne strukture po celom preseku, a izrađene po receptu punioc/vezivno sredstvo/aditivi. Većina SSV materijala sadrže, kao osnovnu komponentu, prirodni mineral aluminijum trihidroksid AI(OH3) ATH (od 70 90%). Svojim osobinama ATH pruža veliku čvrstoću, laku obradivost i visoku prirodnu vatrootpornost. Najpoznatiji materijali iz ove grupe su: Corian®, Oreolan® (ex Cristalan®), Kerrock®, Staron®, Gibraltar® VVisonart, LGHI MACS®, Rausolid®, Avonite®, Formica®...

LUMINO KERROCK

LUMINO KERROCK

KERROCK by KOLPA

CENA NA ZAHTEV

LUMINO KERROCK

LUMINO KERROCK

KERROCK by KOLPA

CENA NA ZAHTEV

LUMINO KERROCK

LUMINO KERROCK

KERROCK by KOLPA

CENA NA ZAHTEV

LUMINO KERROCK

LUMINO KERROCK

KERROCK by KOLPA

CENA NA ZAHTEV