Kancelarijski programi i setovi

Kancelarija je važan deo vizuelnig identiteta svake kompanije i ima veliki uticaj i na klijente i na zaposlene, pa zato treba dodatno povesti računa pri odabiru kancelarijskog nameštaja. Kancelarjski programi i setovi nameštaja prvenstveno se sastoje od radnih stolova i stolica, kancelarijskih i konferencijskih stolova, prijemnih pultova, ormara, fiokara, polica i drugog neophodnog nameštaja koji će vašu kancelariju učiniti funkcionalnom i produktivnom. Odabir , stril i boje nameštaja zavisiće od raznih faktora, kao što su delatnost firme, veličina i raspored poslovnog prostora, broj ljudi koji će koristiti poslovni prostor, ali sve zajedno trebalo bi da odaje sliku firme sa kojom poslovni partneri žele da sarađuju, a zaposleni se osećaju udobno i produktivno.

KANCELARIJSKI STO KLIK-LUX 03

KANCELARIJSKI STO KLIK-LUX 03

SB ALSAN d.o.o.

CENA NA ZAHTEV

KANCELARIJSKI STO IN 02

KANCELARIJSKI STO IN 02

SB ALSAN d.o.o.

CENA NA ZAHTEV

KANCELARIJSKI STO IN

KANCELARIJSKI STO IN

SB ALSAN d.o.o.

CENA NA ZAHTEV

KANCELARIJSKI STO KLIK-LUX 01

KANCELARIJSKI STO KLIK-LUX 01

SB ALSAN d.o.o.

CENA NA ZAHTEV

KANCELARIJSKI STO KLIK 02

KANCELARIJSKI STO KLIK 02

SB ALSAN d.o.o.

CENA NA ZAHTEV

KANCELARIJSKI STO KLIK

KANCELARIJSKI STO KLIK

SB ALSAN d.o.o.

CENA NA ZAHTEV

KANCELARIJSKI STO KLIK

KANCELARIJSKI STO KLIK

SB ALSAN d.o.o.

CENA NA ZAHTEV