Garažna vrata

Garažna vrata ćemo pre svega odabrati prema veličini prostora za koja su namenjena, a kod pojedinih vrsta garažnih vrata treba voditi i računa i o prostoru za dodatno smeštanje opreme koja je sastavni deo garažnih vrata kao što je to slučaj kod rolo-vrata ili kod segmentnih vrata kada vrata klize po tavanici ili po bočnom zidu. Postoji više vrsta garažnih vrata, pa možete izabrati ona koja vam najviše odgovaraju, a jedna od najčešćih na našim garažama su klasična garažna vrata koja su dvokrilna i imaju šarke sa obe strane. Danas su vrata sa daljinskim upravljanjem veoma popularna i mogu se naći i kod nas na tržištu.Postoje još i podizna vrata, segmentna vrata, rolo-vrata i vrata sa bočnim otvaranjem. Podizna, ili poznatija kao kip – vrata se otvaraju vertikalnim pomeranjem panela vrata koji se zatim smešta, to jest naleže, sa unutrašnje strane garaže, tik ispod tavanice. Ova vrata mogu se otvarati ručno ili mogu biti opremljena električnim motorem. Njihova prednost je što dolaze u širokom izboru materijala i boja. Segmentna vrata se takođe otvaraju vertikalno i zatim „klize“ po tavanici garaže. Ona zauzimaju izuzetno malo prostora i moguće je ugraditi ih u bilo koju garažu, bez obzira na prostor koji vam je na raspolaganju. Dobra strana segmentnih vrata sastoji se u tome što ona mogu da sadrže još jedna vrata koja se mogu koristiti kao vrata za prolaz ljudi. Rolo garažna vrata su poput roletni za prozore. Ona se prilikom otvaranja smeštaju u kutiju koja je namontirana iznad samog otvora. Za razliku od prva dva navedena tipa, ova vrata ostavljaju slobodan prostor tavanice prilikom otvaranja i zatvaranja vrata, ali istovremeno je potrebno predvideti prostor za kutiju u koju će se vrata urolati.

SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

ALECO COMPANY D.O.O.

CENA NA ZAHTEV

SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

ALECO COMPANY D.O.O.

CENA NA ZAHTEV

SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

ALECO COMPANY D.O.O.

CENA NA ZAHTEV

SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

RAJMAX D.O.O.

CENA NA ZAHTEV

SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

RAJMAX D.O.O.

CENA NA ZAHTEV

INDUSTRIJSKA ROLO VRATA

INDUSTRIJSKA ROLO VRATA

RAJMAX D.O.O.

CENA NA ZAHTEV

INDUSTRIJSKA ROLO VRATA

INDUSTRIJSKA ROLO VRATA

RAJMAX D.O.O.

CENA NA ZAHTEV

GARAŽNA ROLO VRATA

GARAŽNA ROLO VRATA

SAVIĆ KOMERC D.O.O.

CENA NA ZAHTEV