PROIZVODI

VODOMERNE ŠAHTE

Vodomerni šaht je kompaktna celina koja, sem svoje vodonepropusnosti, ima i termoizolacinu ulogu prema vodomernoj instalaciji. Šaht je statički stabilan, postavlja se u pripremljenu košuljicu sitnog peska i na dubinu zavisno od instalacije. Potom se vrši zasipanje i sabijanje peska oko šahta.

Izrađuje se u dimenzijama:

  • O500X1000
  • O600X1000
  • O800X1000
  • O1000X1300


Jednostavan je za postavljanje, montažu i održavanje. Moguće je isporučiti kompletan šaht sa instalacijom i mernim satom. Šahtovi su apsolutno vodonepropusni, jednostavni i laki za transport i postavljanje.

Mogu se isporučiti sa ili bez betonske ploče ili metalnog poklopca. Osnovni tip vodomernog šahta sa metalnim poklo-pcem je predviđen za postavljanje u zoni bez saobraćajnog opterećenja (15KN) i bez uticaja podzemnih voda. Po zahtevu se mogu uraditi šahtovi i poklopci za saobraćajno opterećenje i za uticaj podzemnih voda.

Tel : +381 (0) 14 52 257, +381 (0) 11 2131 538

Mob: +381 (0) 62 367 208, +381 (0) 62 367 209,
+381 (0) 63 252 714