PROIZVODI

PENJALICE I PLATFORME

Na slici desno: izrada i montaža penjalica i radne platforme na Beogradskim elektranama

 

  • Penjalice za stubove, dimnjake, hale, ravne i kose krovove, sa ili bez leđobrana, sve vrste industrijskih penjalica.

  • Izrada i montaža svih tipova platformi (konzolne, prstenaste, pokretne) na objektima, bez obzira na njihovu veličinu i namenu.

 

Telefon
+ 381 11 208 61 27
+ 381 11 411 20 10


Web: www.glecer.rs